Duyuru 2012/54

8266
A

Ankara 20.09.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/54

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.09.2012 günlü B.03.0.CİG.0.05-609-079 2006/976/51812 sayılı yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; “Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında örneği ekli yazıdaki konu başlıklarındaki örnek format dikkate alınmak suretiyle uygulamadaki sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin 25 Eylül 2012 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi istenmektedir.

Adalet Bakanlığı’na göndereceğimiz Birliğimiz görüşlerine esas olmak üzere; konu hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizin 25 Eylül 2012 Salı günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla


 

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki :3