Duyuru 2012/57

6592
A

Ankara 02.10.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/57

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 12.09.2012 günlü B.03.0.SGB.0.00.00.01-602/156/2715 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; amaç ve hedef bazında hazırlanan “Yargı Reformu Stratejisi Taslağı” hakkındaki görüş ve önerilerimizin 15 Ekim 2012 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na bildirilmesi istenmektedir.

Adalet Bakanlığı’na göndereceğimiz Birliğimiz görüşlerine esas olmak üzere; konu hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizin 12 Ekim 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla


 

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 1