Duyuru 2012/61

7382
A

Ankara 30.10.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/61

Başka yer barosuna nakille giden avukatın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki zorunlu müdafilik ve vekillik görevi devam eden dosyalarında yeniden müdafi görevlendirmesi yapılıp yapılamayacağı ya da ilgili avukatın dosyalarını kendisinin takip etmesi gerekip gerekmediği yolunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapmış olduğumuz girişimlere alınan yanıtın bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 1