Duyuru 2012/62

6403
A

Ankara 05.11.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/62

Birliğimiz Yönetim Kurulunun 08 Temmuz 2010 günlü toplantısında aldığı 2010-651 sayılı kararla Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu oluşturulmuştur.

Söz konusu Kurul tarafından il Barolarımız arasında Çocuk Haklarının hayata geçirilmesi ve bu konudaki işbirliğinin arttırılması amacıyla örneği ekte sunulan programla 16-17 Kasım 2012 tarihleri arasında TBB Litai Konukevinde Türkiye Barolar Birliği ve İl Baroları Çocuk Hakları Kurulları Yıllık Değerlendirme ve Eşgüdüm Toplantısı düzenlenmesine karar verilmiştir. (EK-1)

Belirtilen toplantıya Çocuk Hakları Komisyonunuzdan masrafları Baronuz tarafından karşılanmak üzere bir ya da en fazla iki kişinin katılımının sağlanmasını ve yine bu program çerçevesinde UNICEF Bölge Ofisi tarafından yürütülen ve örneği ekte sunulan “Çocukların Adalete Erişimi” konulu soru formunun doldurularak 14 Kasım 2012 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.(EK-2)

Saygılarımla.

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 2

Not:
Baronuzu temsilen katılacak meslektaşlarımızın
İletişim bilgilerinin en geç 09 Kasım 2012 tarihine kadar
eda.ozturk@barobirlik.org.tr adresine bildirilmesi önemle
rica olunur.