Duyuru 2012/64

8961

Ankara 16.11.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/64

13 Aralık 2011 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’ne dayanılarak düzenlenen, Sosyal Yardım Usul ve Esaslarının tarif edildiği yeni Dayanışma Hizmetleri Yönergesi No:4 Yönetim Kurulumuzun 09/11/2012 günlü toplantısında görüşülmüş ve oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek 1 için tıklayınız.