Duyuru 2012/66

7865
A

Ankara 22.11.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/66

 İlgi:03.10.2011 günlü 2011/72 ve 04.04.2012 günlü 2012/23 sayılı Duyurularımız.

Yargı hizmetlerinin etkin ve verimli kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın www.yargitaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının Dosya Sorgu bölümünün yeni şekliyle hizmete sunulduğu,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğname numarası, Yargıtay Ceza Dairesi Esas Numarası, Mahalli Mahkeme Esas ve Karar numarası ile veya TC Kimlik numarası ile dosya sorgulaması yapıldığında dosya hakkında detaylı bilgi alınabileceği ve yine Mart 2012 tarihi itibariyle ilgilisi tarafından TC Kimlik No ve Cüzdan Seri No girilmesi durumunda ise tebliğnamenin tam metninin görülebileceği, ilgi duyurularımızla Barolarımıza bildirilmişti.

Örneği ekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan 07.11.2012 günlü yazıda özetle; Başsavcılıklarına gelen avukatlarla yapılan görüşmelerden ve avukatların verdiği dilekçelerden www.yargitaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının Dosya Sorgu bölümünün meslektaşlarımız tarafından kullanımının yaygın olmadığı ve çok bilinmediğinin tespit edildiği bildirilerek, emek ve mesai tasarrufunun önlenmesi bakımından söz konusu hizmet hakkında Barolarımız ile meslektaşlarımızın sms ve internet yoluyla bilgilendirilmeleri istenmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla

 

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki :1 için tıklayınız