Duyuru 2013/103

12141
A

Ankara 13.12.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/103
 
      Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11.maddesinin 1.fıkrasının son cümlesinde yer alan "Ancak bu ücret takip miktarını geçemez" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Sekinci Dairesinin 19.09.2013 günü E.2013/215 sayılı kararının bir örneği ekte gönderilmiştir.
 
      Bilgilerinize sunarım.
 
      Saygılarımla

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı