Duyuru 2013/106

10560
A

Ankara 23.12.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/106

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 41141 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fikri Mülkiyet, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı nedeniyle 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılının II.Döneminde öğrenci kabul etmeye başlayacağı ve ayrıntılı bilginin www.sosbilens.ankara.edu.tr adresinden edinilebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar, konunun ilgilenen Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı