Duyuru 2013/107

7656
A

Ankara 25.12.2013

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2013/107

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı’ndan alınan 28.11.2013 gün ve 2013/1094 sayılı yazıda; Arslan ve Hatice Oğlu, 1956 doğumlu, Kahramanmaraş İli, Sakarya Mahallesi; Cilt No:26, Aile Sıra No:39’da kayıtlı Av.Remzi İSPİR’in, Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı