Duyuru 2013/108

7532
A

Ankara 25.12.2013

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2013/108

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı’ndan alınan 28.11.2013 gün ve 2013/1094 sayılı yazıda; Faruk ve Şerife Kızı, 1955 doğumlu, Kahramanmaraş İli, Sakarya Mahallesi; Cilt No:26, Aile Sıra No:39’da kayıtlı Av.Ruşen İSPİR’in, Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.
.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı