Duyuru 2013/109

8751
A

Ankara 26.12.2013

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2013/109

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı’ndan alınan 27.02.2013 gün ve 2013/273 sayılı yazıda; Mehmet Sabri ve Sara Oğlu, 1975 doğumlu, Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi; Karacaviran Köyü..; Cilt No:0047, Aile Kütük No:00103; Sıra No:0041’de kayıtlı Av.Mehmet Ali AKIL’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 25.11.2013 günlü kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.
.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı