Duyuru 2013/11

7415
A

Ankara 25.02.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/11

Danıştay 8.Dairesi tarafından görülmekte olan bir davada, anılan daire tarafından 2012/5257 E. sayılı dosya üzerinden verilen 05.11.2012 tarihli karar ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 20.maddesinde yer alan “başları açık” ibaresinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI kararı, Yönetim Kurulumuzun 15-16 Şubat 2013 günlü toplantısında görüşülmüş ve “…yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde işlem tesis edilmesine, Danıştay 8. Dairesinin 05.11.2012 tarih, 2012/5257 E. sayılı dosyası üzerinden verilen kararın bir örneğinin Barolarımıza gönderilmesine” karar verilmiştir.

Saygılarımla.

  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR

Eki: Mahkeme Kararı