Duyuru 2013/12

6725
A

Ankara 26.02.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/12

Konu: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesinin Revizyonu ve Uygulama Planlarının Hazırlanması” çalışmaları hakkında.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesinin Revizyonu ve Uygulama Planlarının Hazırlanması” çalışmaları kapsamında, söz konusu Strateji Belgesinde “Çocuklara yönelik hukuki yardım hizmetlerinin iyileştirilmesi” başlıklı 6.7. nolu hedef ile ilgili Birliğimiz sorumlu kurum, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise işbirliği yapılacak olan kurumlar olarak belirlenmiştir.

Strateji Belgesinde yer alan hedefler ile ilgili ve özellikle Türkiye Barolar Birliğine yüklenen 6.7. nolu hedef ile ilgili görüş ve önerilerinizin 5 Mart 2013 tarihine kadar Birliğimize ulaştırılmasını rica ederim.

Saygılarımla.

  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR

Eki: Strateji Belgesi