Duyuru 2013/15

7329
A

Ankara 08.03.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/15

Türkiye Millet Meclisince, “Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu” kurulmuş ve 12.02.2013 tarihinde çalışmalarına başlanmıştır.

Komisyon, haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlaller ve bu ihlallerin önlenmesine ilişkin tedbirler hakkında, Birliğimize 04.03.2013 tarihinde intikal ettirdikleri yazı ile 07.03.2013 günü bir sunum yapılmasını talep etmişler, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av.Talay ŞENOL tarafından 07.03.2013 günü komisyonda, verilen kısa süre nedeni ile ancak bir ön sunum gerçekleştirilebilmiştir.

Komisyon üyeleri yapılan ön sunuma teşekkür etmişler, komisyonca hazırlanacak rapor için yararlanmak üzere bazı bilgi ve belgelere ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda Meclis Araştırma Komisyonuna verilecek cevap ve gönderilecek bilgi ve belgelere esas olmak üzere Baronuzca aşağıdaki hususlar hakkında Birliğimize ivedilikle bilgi ve belge gönderilmesi önem arz etmektedir.

1- Baronuza kayıtlı avukatlardan konuyla ilgili Baronuza bir başvuru olup olmadığı, varsa bu başvurular hakkında Baronuzca ne gibi işlemlerin yapıldığı hususunda Birliğimize bilgi ve belge iletilmesi,

2- Baronuz levhasına kayıtlı avukatların kendileriyle ilgili olarak haklarında verilmiş telefon dinleme, kayda alma vb. Yetkili İdari Merci, Cumhuriyet Savcılığı ya da Mahkeme kararı (varsa bu kararların özellikle soyut, belirsiz ve sınırları tam olarak çizilmemiş olanların) olup olmadığı, bunların soruşturma ve kovuşturma aşamalarının ne olduğu? Konuyla ilgili ortaya çıkmış bir soruşturma ya da dava dosyası varsa Birliğimize iletilmesi,

3- Yine, Baronuz levhasına kayıtlı avukatların kendileri ya da müvekkilleriyle ilgili yasal olmayan bir dinleme, iletişim tespiti olup olmadığı varsa bununla ilgili bilgi ve belgelerin Birliğimize iletilmesi,

4- Avukatların kendileriyle ilgili değil, ancak müvekkilleriyle ilgili dinleme, iletişim tespiti kararı (varsa bu kararların özellikle soyut, belirsiz ve sınırları tam olarak çizilmemiş olanların) olup olmadığı, varsa bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin Birliğimize iletilmesi,

5- Baronuz levhasına kayıtlı avukatların haklarında verilmiş büro, konut ve yerleşim yerindeki Telekomünikasyon araçları hakkında arama, el koyma kararları (varsa bu kararların özellikle soyut, belirsiz ve sınırları tam olarak çizilmemiş olanların) olup olmadığı, bunların soruşturma ve kovuşturma aşamalarının ne olduğu? Konuyla ilgili ortaya çıkmış bir soruşturma ya da dava dosyası varsa Birliğimize iletilmesi,

6- Anayasamızın 20 ve 22. maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi bağlamında;

a) Avukatlık mesleğinin ifası ile ilgili olarak özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin korunması ve haberleşme hürriyeti çerçevesinde,

b) Kişilerin özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin korunması ve haberleşme hürriyeti çerçevesinde,

Borunuzun varsa mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerinin Birliğimize ivedilikle iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR