Duyuru 2013/2

14930
A
Konu : Staj Kredisi hk.
Ankara 02.01.2013
BARO BAŞKANLIĞINA  
DUYURU NO:2013/2

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır.

Buna göre Staj Kredi başvuruları kabul edilen avukat stajyerlerinin kredi sözleşmesi için vergi dairesine yatıracakları damga vergisi oranı binde 9,48 olmuştur. Damga vergisinin (*) buna göre yatırılarak ‘‘vergi dairesi alındı makbuzu’’ nun aslının Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

(*) Damga vergisinin hesaplanması:

Örnek : Aylık 500,00 TL olarak 12 ay kredi alacak olan avukat stajyerinin damga vergisi   500,00 TL x 12 = 6.000,00 TL

6.000,00 TL x 9,48/1000= 56,88 TL olacaktır.