Duyuru 2013/20

10589
A
Konu:
Ankara 29.03.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/20

2013 yılına ait Adli Yardım ödeneği 41.951.889,71 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2013 yılı adli yardım ödenekleri, 1 Nisan, 2013, 1 Temmuz 2013, 1 Ekim 2013,        31 Aralık 2013 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım Ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR

2013 Yılı Adli Yardım ödeneği

41.951.889,71

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10 ( Yön. Md.10 gereği )

4.195.188,97 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

37.756.700,74 TL

Puan toplamı

17.076

1 puana düşen pay

2.211,10 TL

Ekler:

1- Adli Yardım ödeneği 2013 yılı dağıtım hesaplama tablosu
2- Adli Yardım ödeneği 2013 yılı dağıtım tablosu