Duyuru 2013/21

11320
A
Konu:
Ankara 29.03.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/21
CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için 18.878.350,72,-TL’ lik ödenek gönderileceği belirtilmiş, 04.03.2009 tarih 2009/ 24 sayılı duyurumuzun 2. Maddesinde de belirtildiği gibi ödenek dağıtımında Baronuz için hesaplanan Adli Yardım ödeneğinin yarısı esas alınmıştır.

Ödenek gönderimleri 1 Nisan 2013, 1 Temmuz 2013, 1 Ekim 2013 ve 31 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olup, yukarıda sayı ve tarihi belirtilen duyurumuz ekinde yer alan “ CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu’’ nun düzenli gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR

Eki:
C.M.K.CARİ GİDER ÖDENEĞİ 2013 YILI DAĞITIM TABLOSU