Duyuru 2013/24

8441
A
Konu:
Ankara 22.04.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/24

Yargıtay Başkanlar Kurulunun 10.01.2013 günlü 8 sayılı kararı uyarınca; Temyiz incelemesi için Yargıtay Ceza Dairesine gelen dosyaları; sanık müdafiliğini (vekaletname, yetki belgesi, mahkeme kararı, tutuklu veya hükümlü ise sanık tarafından cezaevi veya mahkeme kanalıyla gelmiş dilekçe veya faks ile belgelemek, tutuksuz ise huzurda sözlü beyanla) kanıtlamak şartıyla avukat veya yetkilendireceği kişilerin inceleyebileceğine oyçokluğu ile karar verildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunar, konunun meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR