Duyuru 2013/46

7355
A

Ankara 17.06.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/46

 

Meslektaşlarımız tarafından, UYAP sistemi üzerinden borçlu adına kayıtlı aracın sorgulanarak haciz konulması taleplerinin ilgili icra müdürlükleri tarafından Birliğimiz ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan 02.05.2011 günlü protokol gerekçe gösterilerek sorgulamanın avukatlar tarafından yapılması gerektiğinin bildirilerek reddedildiğinin Birliğimize iletilmesi üzerine, konuya ilişkin Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimlere alınan yanıtın bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 


Eki : 1