Duyuru 2013/5

7901
A

Ankara 24.01.2013
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2013/5

İlgi : 10.12.2013 günlü ve 2012/70 sayılı duyurumuz.

Yönetim Kurulumuzun 23-24 Kasım 2012 günlü toplantısında alınan karar gereği Barolarımız tarafından önerilen temsilcilerin katılımı ile yapılacak "Kamu Avukatları Platformu" toplantısının gününün ve gündeminin belirlenmesi konusu, Yönetim Kurulumuzun 18-19 Ocak 2013 günlü toplantısında görüşülmüş ve “Kamu Avukatları Platformu toplantısının 02.03.2013 günü saat 10.00’da Türkiye Barolar Birliği Av.Özdemir Özok Kongre Merkezi, Av.Teoman Evren Konferans Salonunda yapılmasına” katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Söz konusu toplantının gündemi aşağıya çıkarılmış olup daha önce Birliğimize ismi bildirilen Baronuz temsilcisinin toplantıya katılımının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla.
 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Kamu Avukatları Platformu Toplantısı :

Yeri

:

TBB Av.Özdemir Özok Kongre Merkezi, Av.Teoman Evren Konferans Salonu /ANKARA

Günü

:

02 Mart 2013

Saati

:

10:00

Gündemi

:

1-

Temsilciler arasında seçilecek 7 kişilik Yürütme Kurulunun oluşturulması,

 

 

2-

Kamu avukatlarının sorunlarının tespiti ile çözüm için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla çalışma programının belirlenmesi,