Duyuru 2013/52

6485
A

Ankara 03.07.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/52

12 Temmuz 2013 Cuma günü saat 10 00’da Türkiye Barolar Birliği Av.Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezinde aşağıda belirtilen gündemle Baro Başkanları toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Katılmanızı rica ederim.

Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 
 
G Ü N D E M:
  • Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun açış konuşması,
  • 24.5.2013 tarih 6487 sayılı “BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”un Kamulaştırma Yasası’nın Geçici 6 ncı maddesinde yaptığı değişiklikle “Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti” davalarında “vekalet ücretinin tespit davalarında öngörülen maktu vekalet ücreti olduğuna” ilişkin düzenlemesi karşısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunumu,
  • Meslektaşlarımızın eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının sağlık yardımından yararlanmalarını kolaylaştıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun 3 Numaralı “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama ve Uygulama Esasları Yönergesi” nin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yapılan değişikliğinin duyurulmasında Baro Başkanlarımızın katkılarının değerlendirilmesi,
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kapsamında meslektaşlarımıza munzam emeklilik ve ayakta tedavi giderlerinin ödenmesi olanaklarının sağlanabilmesi yolunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
  • Türkiye Barolar Birliği tarafından arabuluculuk eğitimi verilebilmesine yönelik çalışma ve hazırlıkların değerlendirilmesi,
  • Avukatlık stajındaki başarı değerlendirme yöntemlerinin düzenlenmesi konusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.