Duyuru 2013/54

7682
A
Konu:
Ankara 05.07.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/54

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 04.12.2009 tarih, 2009/865 sayılı kararı ile meslek içi eğitim ve staj eğitimini kapsayacak şekilde kurulmuş bulunan TBB Eğitim Merkezi'nin Yürütme Kurulu; 32. Olağan Genel Kurul itibarı ile başlayan yeni çalışma dönemi için, TBB Yönetim Kurulunun 28-29.06.2013 tarih 2013/773 sayılı kararı ile; TBB Başkan Yardımcısı Av.Berra BESLER'in sorumluluğunda, Av.Alpay SUNGURTEKİN (Samsun Barosu), Av.Rifat ÇULHA (Edirne Barosu), Av.Tamer ŞAHİN (İstanbul Barosu), Av.Şeref Kısacık (İstanbul Barosu), Av.Recep ADIGÜZEL (Manisa Barosu), Av.Bülent MARAKLI (Adana Barosu), Av.Fatih ALAEDDİNOĞLU (Ankara Barosu), Av.Mehmet Cumhur ARIKAN (Kocaeli Barosu), Av.Nuran Serpil ÖZOK (Kocaeli Barosu), Av.Yusuf AKBAŞ (Nevşehir Barosu), Av.R.Kadri SEPTİOĞLU (Elazığ Barosu), Av.Halit ADVAN (Diyarbakır Barosu), Av.Ayhan CANDAN (Kırıkkale Barosu), Av.Meryem ÇETİN'den (Kars Barosu) oluşmuştur.

Barolarımızın bilgisine sunulur.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı