Duyuru 2013/6

11391
A

Ankara 28.01.2013
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2013/6

17.01.2013 tarih ve 28531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı olması nedeni ile Yönetim Kurulumuzun 18-19.01.2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararı ile iptal davası açılmasına karar verilmiştir.

Anılan Yönetmeliğe ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerinizin 10.02.2013 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı