Duyuru 2013/60

5600
A

Ankara 23.09.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/60

Yönetim Kurulumuzun 14-15 Haziran 2013 günlü toplantısında Türkiye Barolar Birliği bünyesindeki Merkez ve Komisyonlar için belirlenen sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri, 18.06.2013 günlü 2013/47 sayılı duyurumuzla Barolarımıza bildirilmişti.

Yukarıda sözü edilen karar kapsamında ve Birliğimizde yapılacak komisyon çalışmalarında esas olmak üzere; Baronuz bünyesinde Çocuk Hakları, Adli Yardım ve Kamu Avukatları Komisyonlarının bulunup bulunmadığını, şayet bulunuyorlar ise her bir komisyondan sorumlu üyenizin iletişim bilgilerinin Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı