Duyuru 2013/62

11285

Ankara 29.07.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/62

Yönetim Kurulumuzun 26/07/2013 günlü toplantısı 901 sayılı kararı ile;

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından meslektaşlarımızın eş ve bakmakla yükümlü olunan çocuklarına yapılmakta olan tedavi yardımlarının düzenlendiği 3 no’lu “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları” yönergesine dayanılarak, aidat ödeme dönemi gelen ancak tarif edilen 30 (otuz) gün içinde ödeyemeyenler için bu sürenin 2013 yılı için 90 (doksan) gün olacak şekilde uzatılmasına, bu şekilde yapılacak ödemelerde ikinci aidatı ödeme gününün birinci aidattan sonraki 365. gün olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile; 2013 yılı dayanışma aidatı ödeme süresini herhangi bir nedenle geçirmiş olan üyelerimizin, aidat ödeme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde bu aidatlarını ödeyebilme olanağı sağlanmıştır.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı