Duyuru 2013/66

8502
A

Ankara 09.09.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/66

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Vakıf Fonu’nun desteğiyle ve Sözleşme hükümlerinin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında toplam 2070 önemli görülen içtihadın ve özetlerinin Türkçe çevirisi yapılmıştır.

Söz konusu çeviriler Mahkemenin içtihat veri tabanı olan HUDOC’ta yayınlanmaktadır. HUDOC’a http://hudoc.echr.coe.int adresinden erişilerek arama filtreleri kısmında (sol tarafta) Türkçe seçilerek ilgili tüm çevirilere ulaşılabilir.

AİHM tarafından yürütülen proje kapsamında yeni karar çevirileri yapılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, meslektaşlarımızın tercüme edilmesinde fayda olacağını değerlendirdikleri kararları AİHM’e iletilmek üzere Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezine gönderebileceklerinin duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 

Karar iletim formatı :

 

Karar Veren Daire

Dava

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Örn:

İkinci Daire

Mater v. Türkiye Davası

54997/08

16 Temmuz 2013

İletişim :
Nilay Atalay
e-mail: nilay.atalay@barobirlik.org.tr