Duyuru 2013/68

6314
A

Ankara 18.09.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/68

Çeşitli saldırılara uğrayan meslektaşlarımızın durumlarının bildirilmesi istekli 09.04.2008 tarih ve 2008/31 sayılı duyurumuzun gereklerinin yerine getirilmediği ve bu durumdaki meslektaşlarımızın sorunlarının giderilmesinde Birliğimizin katkısına olanak yaratılamadığı görülmektedir.

Bu nedenle, meslektaşlarımıza yönelik her tür ve boyuttaki saldırının gecikilmeden bildirilmesini ve sonuçlarından da bilgi verilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı