Duyuru 2013/69

7474
A

Ankara 20.09.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/69

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255 inci maddelerinde uzlaştırma kapsamına giren hallerde, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma ihtiyaçlarında, Cumhuriyet Savcısı ya da Mahkemenin isteği üzerine baro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı atamalarının, adil bir şekilde puanlama sistemiyle yapılması ve takibi amacıyla Birliğimiz tarafından hazırlanan “Uzlaştırmacı Atama ve Takip Programı” tamamlanmıştır.

Sistemin kullanıma açılabilmesi için aşağıda ismi yazılı personelimizle iletişim geçilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 
 

Ayrıntılı Bilgi İçin :
Ahtür ÇİMEN
E-posta : ahtur.cimen@barobirlik.org.tr  
Tel : 0 (312) 292 59 00- 99143