Duyuru 2013/7

8293
A

Ankara 31.01.2013
BARO BAŞKANLIĞI İ V E D İ D İ R
DUYURU NO:2013/7

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri çerçevesinde Birliğimizce yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek ve dikkate alınmak üzere; uzlaşma, önödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması konularına ilişkin mevzuat ve uygulama sorunları ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizin 10.02.2013 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı