Duyuru 2013/73

6402
A

Ankara 04.10.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/73

Türkiye Barolar Birliği CMK Yönetmeliğinin 5.maddesince, Bölgesel temsiliyet esasına göre seçilmiş Türkiye Barolar Birliği CMK Üst Kurulu 18.09.2013 günü toplanarak görev dağılımını yapmış bulunmaktadır.

CMK Üst Kurulunun 18.09.2013 günü almış olduğu karar uyarınca;

Kurul Üyelerinin kendi bölgelerindeki Baroların CMK Koordinatörü ya da sorumluları ile hem uygulamada birliği sağlamak hem de CMK sorunları ve çözüm önerilerini en geç 20.11.2013 tarihine kadar raporlaştırmaları planlandığından,

Baronuz CMK koordinatör ve yetkilisinin çağrı tarihinde anılan bölge toplantılarına katılımının sağlanmasını rica ederim.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki :
Toplantı Tutanağı