Duyuru 2013/74

8808
A

Ankara 04.10.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/74

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 14.08.2013 gün ve 45416 sayılı yazıda; Halit ve Suna Oğlu, 1975 doğumlu, Bayburt İli, Merkez İlçesi; Sakızlı Mah..; Cilt No:145, Aile Kütük No:122; Sıra No:26’da kayıtlı Av.Mahmut BULUT’un, Baro Yönetim Kurulu’nun 04.07.2013 gün ve 27/21 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı