Duyuru 2013/77

10067
A

Ankara 08.10.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/77

Konu : Avukatlık Yasası Önerisi Hazırlama Çalışmaları.

Bilindiği gibi çağdaş bir Avukatlık Yasası özlemimiz çeşitli nedenlerle bir türlü gerçekleştirilememiştir.

Her gün, yaklaşık 15 yeni meslektaşımız aramıza katılmakta, nicelik ve nitelik sorunlarımız bu oranda artmaktadır.

Geçen süreçte anlaşılmıştır ki; parlamento, siyasi iktidar, siyasi partiler, akademik çevreler, yargı erki sorunlarımızın büyüklüğünü ve önemini görmezden gelmektedir. Avukatlar, barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak daha fazla gecikmemeli üzerimize düşeni yapmalı ve öncü olmalıyız.

Bu anlayışla elimizdeki tüm çalışmaları bir araya getirip son şeklini vererek hepimizin içine sinen bir yasa önerisini ortaya çıkarmalıyız.

Bunu gerçekleştirmenin somut yol ve programı olarak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 08.10.2013 tarihli toplantısında aşağıdaki sürecin başlatılmasına karar vermiştir.

  1. Çalışmaları yürütecek komisyona coğrafi bölge esasından hareketle yedi bölgemizdeki barolarımızın kendi aralarında her bölge için bir temsilci seçmeleri istenecektir.
  2. Komisyon Ankara, İstanbul ve İzmir Barolarının seçeceği birer temsilci ve Türkiye Barolar Birliği’nin üç temsilcisi ile birlikte onüç üyeden oluşturulacaktır.
  3. Adalet Bakanlığı’na çalışmaya temsilci ile katılabileceği sunulacaktır.
  4. Barolarımızın hazırlanan metne ilişkin görüşlerini bildirmelerinden sonra Türkiye Barolar Birliği’nin taslağa son şeklini vererek kamuoyuna açıklanacaktır.

Bu nedenle; coğrafi bölgenizdeki barolar ile temasa geçerek bölgeniz temsilcisinin belirlenerek Başkanlığımıza bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı