Duyuru 2013/81

7433
A

Ankara 25.10.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/81

23.1.2013 tarihinde Birliğimiz, Hacettepe Üniversitesi ve Adalet Akademisi tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; Ceza Muhakemeleri Kanununda Uzlaştırma ve Zorunlu Müdafilik Eğitimi Çalışma Kurulunun 18.09.2013 tarihli Altıncı Toplantı Tutanağı ile aynı tarihte yapılan toplantıda hazırlanan Uzlaştırma Eğitim Programı ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı 


Eki için tıklayınız