Duyuru 2013/82

9494

Ankara 28.10.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/82

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 07-08 Ekim 2013 günlü toplantısında, SYDF’nun 2 Nolu Yönergesinde yapılan değişiklik uyarınca “tutuklu olmaları nedeniyle çalışamayan avukatlara aylık 300,00-TL yardım yapılmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bu değişikliğe göre; daha önce muhtaçlık durumu olan avukatlara ödenen yardım, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca gerçekleştirilecek değerlendirmeye bağlı olarak, tutuklu avukatlara da yapılacaktır.

Yardımın yapılabilmesi için;

  1. Sosyal Yardım Talep Formunun,
  2. Tutukluluğun devam ettiğini ve yardım talebinin uygun bulunduğunu belirten Baro yazısının,

Baro tarafından TBB-SYDF’na iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca; tutukluluğun sona ermesi ya da hükümlü konuma geçilmesi durumunda ise değişikliğin 30 gün içerisinde TBB-SYDF’na yazılı olarak bildirilmesini ve konunun baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı