Duyuru 2013/83

8014
A

Ankara 01.11.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/83

Avukatlık Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesi’nin 18 inci maddesinin değiştirilmesi konusu, Yönetim Kurulumuzun 24 Ekim 2013 günlü toplantısında görüşülmüş ve “…18 inci maddesinin 4 üncü cümlesindeki ‘ücretsiz olarak’ ifadesinin metinden çıkarılmasına ve Katip Kartlarının süre uzatımlarında ücret alınmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönergenin son hali Birliğimiz Web Sayfasında güncellenmiş olup, Yönergeye Mevzuat/Avukata Özel başlığı altından erişilebilmektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı