Duyuru 2013/84

9432
A

Ankara 01.11.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/84

Manisa Barosu Başkanlığı’ndan alınan 26.07.2013 gün ve 2013/1740 sayılı yazıda; Veli ve Fatma Oğlu, 1970 doğumlu, Manisa İli, Akhisar İlçesi; İnönü Mah..; Cilt No:0006, Aile Kütük No:00559; Sıra No:0003’de kayıtlı Av.Devrim GÜNGÖR’ün, Baro Yönetim Kurulu’nun 24.07.2013 gün ve 2013/38-6 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı