Duyuru 2013/88

7464
A

Ankara 15.11.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/88

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 25.10.2013 günlü 72131250-542-750 sayılı yazı ve eklerinin birer örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV A.Ş. arasında “Adli Sicil Bilgelerinin e-devlet Kapısından Sunulmasına İlişkin Hizmet Entegrasyonu Protokolü” imzalandığı ve bu protokol ile elektronik ortamda oluşturulmuş adli sicil belgesi ibraz eden vatandaşlardan ayrıca yetkili makamlarca hazırlanmış adli sicil belgesi istenmemesinin sağlandığı ifade edilerek, adli sicil belgesini elektronik ortamda temin eden kurumların, başvuruda bulunanlardan sadece adli sicil beyanı istemeleri, adli sicil belgesinin elektronik ortamda temin edilmesine ilişkin süreçleri henüz tamamlamayan kurumların ise en kısa sürede bu süreci tamamlayarak başvuruda bulunanlarca ibraz edilen ve barkod numarası taşıyan adli sicil belgesini geçerli kabul etmeleri gereği bildirilmiştir.

Durumu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı