Duyuru 2013/9

12314
A

Ankara 18.02.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/9

Antalya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 05.02.2012 gün ve 2010/79 sayılı yazıda; Kadir ve Songül Oğlu, 1977 doğumlu, Kars İli, Selim İlçesi; Benliahmet Mah.; Cilt No:13, Aile Kütük No:29; Sıra No:137’de kayıtlı Murat TANRIVERDİ’nin, Baro Yönetim Kurulu’nun 24.05.2012 gün ve 21/12 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

  Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat V.Ahsen COŞAR