Duyuru 2013/91

6085
A

Ankara 28.11.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/91

Antalya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 24.10.2013 gün ve 2007/3 sayılı yazıda; Mustafa ve Fatma Oğlu, 1949 doğumlu, Burdur İli, Bucak İlçesi; Pazar Mah..; Cilt No:008, Aile Kütük No:19; Sıra No:29’de kayıtlı Av.Erdoğdu ÜLGEN’in, Baro Yönetim Kurulu’nun 03.07.2013 gün ve 41/4 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı