Duyuru 2013/92

6960
A

Ankara 03.12.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/92

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün bünyelerinde, mağdurlara; suç sonrası destek olmak, rehberlik hizmeti sunmak, suç sonrası mağduriyetler yaşamasının önüne geçmek ve benzeri hizmetleri yerine getirmek üzere mağdur hakları alanında gerekli çalışmaların yapılması amacıyla “Mağdur Hakları Daire Başkanlığı” kurulduğuna ilişkin 22.11.2013 günlü ve 19120602-659-0774-2013-1644/71348 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.

Yazı, Yönetim Kurulumuzun 29 Kasım 2013 günlü toplantısında görüşülmüş ve “…Barolarımızın bu konuda yapılan çalışmalardan Birliğimizi bilgilendirmelerinin istenmesine” katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Alınan Yönetim Kurulu kararımız gereği konuya ilişkin Baronuz çalışmalarının Birliğimize iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı