Duyuru 2013/97

8147
A

Ankara 09.12.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/97

Birliğimiz Yönetim Kurulunun 07.12.2013 günlü toplantısında;

“TBB Staj Yönetmeliğinde yapılan değişiklik üzerine ‘Staj Yeterliliği Ölçme ve Değerlendirme’sinde sorulacak olan sorular bakımından stajyerlerin sorumlulukları içinde yer alan, mantıksal akıl yürütme, Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları konuları dikkate alınarak, staj eğitim programlarının zorunlu olan bölümünde program yeknesaklığının sağlanması amacıyla 20 Aralık 2013 Cuma günü, Saat 10:30’da Barolarımızda görev yapmakta olan Staj Eğitim Merkezi veya staj kurulu temsilcilerinin Türkiye Barolar Birliği’nde toplantıya çağrılmasına”

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Söz konusu toplantıya katılacak olan baronuz staj eğitim merkezi / staj kurulu veya uygun göreceğiniz temsilcinin 20 Aralık 2013 Cuma günü 10:30’daki toplantıya katılmalarının sağlanmasını ve katılacak olan temsilcinizin adı, soyadı ve iletişim bilgilerinin Birliğimize yazılı olarak bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ :


Gündemi

:

Zorunlu Program Kapsamının Belirlenmesi

Tarihi

:

20.12.2013 (Cuma)

Saati

:

10:30

Yeri

:

Türkiye Barolar Birliği Kongre Merkezi