Duyuru 2013/98

6852
A

Ankara 09.12.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/98

Barolarımız tarafından Birliğimize toplu evrak gönderiminde yaşanan sorunlar, Birliğimize gönderilecek staj kredi, kimlik, ruhsat, elektronik imza vs. evraklarına ilişkin her bir başvuru belgesinin kişi bazında ayrı ayrı postalar halinde gönderilmesinin istenmesini zorunlu hale getirmiştir.

Gereğini rica ederim.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı