Duyuru 2014/107

6058
A

Ankara 19.12.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/107

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden alınan 12.12.2014 günlü 65869177-399-58373 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; icra işlemleri için başmüdürlüğe başvurular yapıldığı, ancak yetkinin PTT merkezlerinde olması nedeniyle işlem yapılamadığı belirtilmektedir. Zaman kaybının önlenmesi bakımından posta çeki hesabı üzerindeki icra işlemleri için meslektaşlarımızın en yakın PTT merkezine başvurabilecekleri bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar, konunun meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 1