Duyuru 2014/108

5624
A

Ankara 23.12.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/108

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği’nin 6, 7, 8/1, 8/2, 11/1, 12, 13/1, 16, 17, 20 ve 21.maddelerinde yapılan bir kısım değişiklikler ile 14.maddenin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını içeren “Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 23.12.2014 günlü 29214 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : TBB Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik