Duyuru 2014/109

4723
A

Ankara 24.12.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/109

Mesleğimize ve adalete kırk, elli, altmış yıl hizmet etmiş değerli üstadlarımıza Birliğimizin hazırladığı onur plaketleri 2015 yılı Nisan ayında düzenlenecek törenle sunulacaktır.

31.12.2015 tarihi itibariyle bu kapsamdaki meslektaşlarımızın hizmet süreleri, açık adresleri ve telefon numaralarının en geç 12 Ocak 2015 tarihine kadar Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

Baronuzca isimleri bildirilen meslektaşlarımız, Birliğimiz tarafından düzenlenecek törene bizzat davet edileceklerdir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı