Duyuru 2014/11

7331
A

Ankara 04.02.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/11

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.01.2014 günlü ve 19120602-5-659-072-2007-17/1536 sayılı yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Yazıda özetle; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği (UNDP) ile birlikte müştereken yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapılacak değerlendirmelere esas olmak üzere 28.06.2013 günlü 19120602-659-072-2007/998/42058 sayılı yazıları (Ek-3) ile Baro Başkanlıklarından bir takım bilgilerin Excel formatında istendiği ancak gelen cevabi yazılarda uzlaşma sağlanan veya sağlanamayan dosyalara ilişkin verilerin eksik gönderildiğinin tespit edildiği bildirilerek, tamamlanması istenmektedir.

İlgi yazı gereği, 2008-2014 yılları arasında uzlaştırmacı avukatlarca uzlaşma sağlanan veya sağlanamayan dosyalara ilişkin verilerin Excel formatında (Ek-2) işlenerek CD ortamında, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki