Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2014/110

6472

Ankara 24.12.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/110

Konu: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, avukat ile müvekkil veya avukat ile bir diğer avukat arasında avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla ekte sunulan Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesi’ni kabul etmiştir.

Belirtilen uyuşmazlıkların Yönerge kapsamında çözümlenebilmesi için avukatlık sözleşmesine eklenmesi gereken ve böylelikle “tahkim sözleşmesi” niteliğini kazandırmak üzere önerilen madde aşağıda sunulmuştur.

Bu sözleşmeye ilişkin diğer hükümler Yönerge’nin 7 nci maddesinde düzenlenmektedir.

Tahkim yolunun uygulanabilmesi gereğini ve baronuz mensuplarına duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Avukatlık Sözleşmesine Eklenmesi Gereken Tahkim Maddesi:

“Taraflar arasındaki, Avukatlık sözleşmesiyle ilgili, bağlantılı veya diğer hukuki ilişkilerden doğan tüm uyuşmazlıklar, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesi hükümleri uyarınca tahkim yoluyla kesin olarak çözümlenecektir.”