Duyuru 2014/113

17245

Ankara 29.12.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/113

Yönetim Kurulumuzun 19-20/12/2014 günlü toplantısı 4375 sayılı kararı ile;

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından meslektaşlarımızın eş ve bakmakla yükümlü olunan çocuklarına yapılmakta olan tedavi yardımlarının düzenlendiği 3 no’lu “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları” yönergesi kapsamında uygulanacak dayanışma aidatının 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 150 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı