Duyuru 2014/12

6283
A

Ankara 10.02.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/12

Yönetim Kurulumuzun 07-08 Şubat 2014 günlü toplantısında, TBB Staj Eğitim Programına başlanılması konusu görüşülmüş ve “TBB Staj Eğitimlerinin, talep eden Barolarımızda, Şubat ayından başlayarak TBB Eğitim Merkezimiz tarafından hazırlanan eğitim programımız kapsamında yürütülmesine” katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı