Duyuru 2014/14

10096
A

Ankara 10.02.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/14

Balıkesir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 05.02.2014 gün ve 138 sayılı yazıda; Ali Enver ve Tevhide Oğlu, 1964 doğumlu, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi; Abbasağa Mah.; Cilt No:0001, Aile Kütük No:00581; Sıra No:0015’de kayıtlı Av.Hakan BATİT’in, Baro Yönetim Kurulu’nun 06.12.2013 gün ve 36/15 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı